Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Sociaal plan ABN AMRO 2022: Voortgang en uitkomsten

Sociaal plan ABN AMRO 2022: Voortgang en uitkomsten

An inside look at ABN AMRO | on Magnet.me

sociaal plan abn amro 2022

In een poging om de gevolgen van de economische veranderingen op te vangen, heeft ABN AMRO onlangs aangekondigd haar personeelsbestand te verminderen met 15% tegen 2022. Dit resulteert in ongeveer 2.800 gedwongen vertrekken. Om medewerkers die door deze veranderingen worden getroffen te ondersteunen, heeft ABN AMRO zijn Sociaal Plan 2022 gepresenteerd.

Wat is het Sociaal Plan van ABN AMRO 2022?

Het Sociaal Plan van ABN AMRO 2022 is bedoeld om een kader te bieden voor personeelsleden die worden getroffen door herstructurering of ontslag. Het plan bevat maatregelen die medewerkers helpen de overgang naar andere functies te maken of deel te nemen aan omscholingstrajecten. Het plan bevat ook financiële ondersteuning om de financiële schade voor medewerkers te verminderen.

Het Sociaal Plan is gebaseerd op drie pijlers:

1. De focus op het behoud van talent: ABN AMRO is van mening dat talentbehoud essentieel is voor de groei en ontwikkeling van de bank. Daarom heeft het plan een focus op het behoud van talent in de hele organisatie. Dat betekent dat er extra ondersteuning is voor medewerkers die in hun huidige rol willen blijven of een andere functie binnen de bank willen uitvoeren.

2. Ondersteuning: het plan biedt ook ondersteuning aan medewerkers die de organisatie moeten verlaten. Dit bevat maatregelen, zoals outplacementbegeleiding, om hen te helpen bij het vinden van nieuwe banen en/of het starten van een eigen bedrijf. Bovendien is er steun beschikbaar om omscholing of bijscholing te financieren, zodat medewerkers de vaardigheden kunnen opbouwen die nodig zijn om in een andere sector aan de slag te gaan.

3. Financiële ondersteuning: Het Sociaal Plan van ABN AMRO 2022 bevat verschillende financiële uitkeringen om medewerkers te compenseren voor het verlies van hun baan. Dit omvat onder meer een werk-naar-werkregeling en afscheidsvergoeding, die een ontslagvergoeding is.

Wat betekent dit voor medewerkers die door de herstructurering worden getroffen?

De herstructurering zal van invloed zijn op alle afdelingen en teams binnen ABN AMRO en ongeveer 2.800 medewerkers worden gedwongen de bank te verlaten. Voor medewerkers die door deze veranderingen worden getroffen, biedt het Sociaal Plan van ABN AMRO 2022 ondersteuning en begeleiding om hen te helpen de overgang te maken naar een andere functie of carrière.

Het plan biedt verschillende diensten:

1. Outplacement: ABN AMRO heeft een outplacement-programma ontwikkeld dat begeleiding biedt aan medewerkers die de bank verlaten. Dit programma helpt hen bij het vinden van nieuwe banen en/of het starten van een eigen bedrijf.

2. Begeleiding: medewerkers die getroffen worden door de herstructurering zullen begeleiding krijgen van adviseurs en coaches. Deze coachende ondersteuning helpt hen bij het bepalen van hun carrièredoelen en het nemen van belangrijke carrièrestappen.

3. Omscholing: het Sociaal Plan van ABN AMRO 2022 biedt financiële ondersteuning voor omscholing en bijscholing. Zo kunnen medewerkers nieuwe vaardigheden opdoen en hun kansen op het vinden van werk vergroten.

4. Financiële ondersteuning: het plan van ABN AMRO 2022 bevat verschillende financiële regelingen, waaronder een werk-naar-werk regeling en afscheidsvergoeding. Dit helpt medewerkers de financiële gevolgen van het verlaten van de bank te verminderen.

Wat is de Werk-naar-werkregeling?

De Werk-naar-werkregeling is een cruciaal onderdeel van het Sociaal Plan van ABN AMRO 2022. Deze regeling biedt financiële ondersteuning aan medewerkers die de bank moeten verlaten en die een andere baan buiten de bank vinden.

De Werk-naar-werkregeling biedt medewerkers die de bank moeten verlaten:

1. Financiële ondersteuning: de regeling biedt financiële ondersteuning aan medewerkers die de bank verlaten en een baan vinden in een andere sector. ABN AMRO biedt deze ondersteuning door middel van een eenmalige uitkering.

2. Coaching en training: de regeling biedt ook ondersteuning aan medewerkers bij het vinden van werk buiten de bank. Dit omvat coaching en opleiding om te helpen bij het vinden en solliciteren op passende functies.

3. Benchmarking: de Werk-naar-werkregeling omvat ook de mogelijkheid voor medewerkers om hun loon te benchmarken met concurrenten in hun vakgebied. Dit kan hen helpen te onderhandelen over een passend salaris en arbeidsvoorwaarden.

Hoe zorgt ABN AMRO voor het behoud van personeel?

ABN AMRO doet er alles aan om talentvolle medewerkers te behouden binnen de organisatie. Het Sociaal Plan van ABN AMRO 2022 heeft een belangrijke focus op het behoud van talent.

Hieronder staan enkele maatregelen die de bank heeft genomen om personeel te behouden:

1. Herplaatsing: ABN AMRO streeft ernaar medewerkers te herplaatsen in andere functies binnen de bank. Medewerkers krijgen de kans om te solliciteren op beschikbare functies binnen de bank voordat ze van hun functie worden ontdaan. Ook krijgen medewerkers ondersteuning bij het vinden van nieuwe banen binnen het bedrijf.

2. Coaching en begeleiding: ABN AMRO biedt coaching en begeleiding aan medewerkers om hen te helpen bij het identificeren van hun sterktes en loopbaanambities. Zo kunnen ze investeren in hun huidige functie of nieuwe vaardigheden opbouwen om vrijwillig van functie te wisselen.

3. Redeployment pools: ABN AMRO heeft redeployment pools opgezet om medewerkers te helpen bij het vinden van nieuwe kansen. Deze pools bieden opdrachten aan medewerkers om waardevolle ervaring op te doen en hen voor te bereiden op toekomstige functies.

4. Financiële regelingen: De bank biedt financiële regelingen om productieve medewerkers te behouden. Die regelingen bieden loonsverhogingen en/of bonussen aan voor medewerkers die bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de organisatie.

Wat zijn de gevolgen van de herstructurering voor klanten?

De herstructurering van ABN AMRO heeft geen directe gevolgen voor andere bedrijven of klanten die zaken doen met de bank. Klanten zullen geen onderbrekingen in hun diensten ondervinden en hun financiële gegevens blijven beschermd.

De herstructurering zal echter wel de prestaties van de bank op korte termijn beïnvloeden. Er kunnen enige vertragingen of verstoringen zijn in de service, en ABN AMRO kan zich richten op de meest essentiële aspecten van haar dienstverlening in de aanloop naar de herstructurering.

Klanten die vragen hebben over de herstructurering van ABN AMRO, kunnen doorgaans terecht op de website van de bank of contact opnemen met hun persoonlijke accountmanager.

Conclusie

De Sociaal Plan van ABN AMRO 2022 beoogt de gevolgen van herstructurering en gedwongen ontslagen in de banksector te verzachten. Het plan omvat een breed scala aan maatregelen die gericht zijn op het behoud van talent en het ondersteunen van medewerkers die de organisatie moeten verlaten. De Werk-naar-werkregeling is een belangrijke financiële uitkering, die medewerkers financieel ondersteunt bij hun zoektocht naar werk in andere sectoren. ABN AMRO heeft ook initiatieven opgestart om talentvolle werknemers te behouden en coaches in te zetten om werknemers te helpen bij hun loopbaanontwikkeling. Klanten ervaren weinig of geen gevolgen van de herstructurering en de prestaties van de bank mogen alleen op zeer korte termijn beïnvloed worden.

Trefwoorden gezocht door gebruikers: cao abn amro 2023, reorganisatie abn amro 2022, sociaal plan 2023, kpn reorganisatie 2022, sociaal plan nationale nederlanden

Bekijk de video over “sociaal plan abn amro 2022”

An inside look at ABN AMRO | on Magnet.me

Zie meer informatie: vietmasks.com

Afbeeldingen gerelateerd aan sociaal plan abn amro 2022

An inside look at ABN AMRO | on Magnet.me
An inside look at ABN AMRO | on Magnet.me

cao abn amro 2023

De cao ABN Amro 2023: wat is het en wat betekent het voor werknemers?

ABN Amro is één van de grote banken in Nederland en heeft duizenden medewerkers in dienst. Zoals bij veel grote bedrijven is er ook een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) voor de werknemers. De cao ABN Amro 2023, die in juni 2020 is afgesloten, is de meest recente versie. In dit artikel gaan we dieper in op de belangrijkste aspecten van deze cao en wat het betekent voor de werknemers van ABN Amro.

De inhoud van de cao ABN Amro 2023

De cao ABN Amro 2023 is bijna 100 pagina’s lang en bevat veel informatie over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van ABN Amro. Hieronder volgen enkele belangrijke punten uit de cao:

Loonsverhoging: Het salaris van de medewerkers van ABN Amro wordt gedurende de looptijd van de cao in totaal met 5% verhoogd. Deze verhoging wordt verdeeld over drie jaar: in 2021 krijgen de medewerkers een loonsverhoging van 1,5%, in 2022 van 2% en in 2023 van 1,5%.

Eindejaarsuitkering: De eindejaarsuitkering blijft gelijk aan de voorgaande cao (1225 euro bruto per jaar) en wordt in november uitgekeerd.

Vakantiegeld: Het vakantiegeld blijft ook gelijk en bedraagt 8% van het brutojaarsalaris. Dit wordt in mei uitgekeerd.

Werkdruk: Er wordt in de cao aandacht besteed aan de werkdruk van de medewerkers. Er wordt onder andere gesproken over het verminderen van administratieve lasten en het bieden van ondersteuning bij het omgaan met klanten die agressief zijn.

Thuiswerken: Gezien de coronapandemie wordt er in de cao aandacht besteed aan thuiswerken. Er zijn afspraken gemaakt over vergoedingen (zoals een vergoeding voor internetkosten) en er wordt aangegeven dat medewerkers toestemming moeten vragen aan hun manager om vanuit huis te werken.

Training en scholing: Er wordt aandacht besteed aan training en scholing van de medewerkers om hun kennis en vaardigheden te verbeteren.

Werkzekerheid: In de cao wordt ook aandacht besteed aan werkzekerheid. Er wordt vermeld dat ABN Amro ernaar streeft om gedwongen ontslagen te voorkomen en dat er, indien er toch sprake is van een reorganisatie waarbij arbeidsplaatsen verdwijnen, gezocht wordt naar andere mogelijkheden binnen de organisatie voor de betrokken medewerkers.

Flexibele arbeidsvoorwaarden: Ten slotte wordt er aandacht besteed aan flexibele arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, thuiswerken en de mogelijkheid om vrije dagen te sparen.

Wat betekent de cao ABN Amro 2023 voor de werknemers?

De cao ABN Amro 2023 heeft positieve gevolgen voor de medewerkers van ABN Amro. Met de loonsverhoging van 5% over drie jaar krijgen de medewerkers een hoger salaris. Ook de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld blijven gelijk aan de voorgaande cao, waardoor de totale beloning van de medewerkers op peil blijft. Daarnaast wordt er in de cao aandacht besteed aan de werkdruk van de medewerkers en wordt er ondersteuning geboden bij thuiswerken. Ten slotte wordt er gewerkt aan de werkzekerheid van de medewerkers door gedwongen ontslagen te voorkomen en andere mogelijkheden te bieden binnen de organisatie.

FAQs over de cao ABN Amro 2023

1) Wanneer gaat de cao ABN Amro 2023 in?

De cao ABN Amro 2023 gaat in op 1 juli 2020 en loopt tot en met 30 juni 2023.

2) Hoe hoog is de loonsverhoging in de cao ABN Amro 2023?

De loonsverhoging in de cao ABN Amro 2023 bedraagt in totaal 5%, verdeeld over drie jaar. In 2021 krijgen de medewerkers een loonsverhoging van 1,5%, in 2022 van 2% en in 2023 van 1,5%.

3) Blijft de eindejaarsuitkering gelijk in de cao ABN Amro 2023?

Ja, de eindejaarsuitkering blijft gelijk aan de voorgaande cao en bedraagt 1225 euro bruto per jaar.

4) Wat zijn de afspraken over thuiswerken in de cao ABN Amro 2023?

In de cao ABN Amro 2023 zijn afspraken gemaakt over vergoedingen (zoals een vergoeding voor internetkosten) en er wordt aangegeven dat medewerkers toestemming moeten vragen aan hun manager om vanuit huis te werken.

5) Wordt er in de cao ABN Amro 2023 aandacht besteed aan werkzekerheid?

Ja, in de cao ABN Amro 2023 wordt aandacht besteed aan werkzekerheid. ABN Amro streeft ernaar gedwongen ontslagen te voorkomen en zoekt naar andere mogelijkheden binnen de organisatie als er sprake is van een reorganisatie waarbij arbeidsplaatsen verdwijnen.

6) Kunnen medewerkers vrije dagen sparen in de cao ABN Amro 2023?

Ja, in de cao ABN Amro 2023 wordt aandacht besteed aan flexibele arbeidsvoorwaarden, zoals de mogelijkheid om vrije dagen te sparen.

Conclusie

De cao ABN Amro 2023 is een uitgebreide overeenkomst die veel aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers behandelt. Een van de positieve aspecten van deze cao is de loonsverhoging van 5% gedurende de looptijd van de cao en de ondersteuning bij thuiswerken in verband met de coronapandemie. Daarnaast is er aandacht voor de werkdruk van de medewerkers en wordt werkzekerheid nagestreefd. Al met al zijn dit positieve ontwikkelingen die bijdragen aan een goede werkomgeving voor de medewerkers van ABN Amro.

reorganisatie abn amro 2022

Reorganisatie ABN Amro 2022: alles wat je moet weten

Op 21 juni 2021 kondigde ABN Amro een grote reorganisatie aan, waarbij zo’n 8000 banen verdwijnen en er flink wordt gesnoeid in de afdelingen corporate banking, investment banking en de IT-afdelingen. De reorganisatie is onder andere het gevolg van de coronacrisis en de noodzaak om kosten te besparen, maar ook vanwege de veranderende marktomstandigheden en de opkomst van nieuwe technologieën. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over de reorganisatie bij ABN Amro in 2022.

Wat houdt de reorganisatie precies in?

De reorganisatie bij ABN Amro houdt in dat zo’n 8000 banen verdwijnen, wat neerkomt op ongeveer 15% van het totale personeelsbestand van de bank. Het grootste deel van de banen verdwijnt bij de afdelingen corporate banking (2900 banen), investment banking (2700 banen) en de IT-afdelingen (1900 banen). Daarnaast zullen er ook banen verdwijnen bij de ondersteunende diensten van de bank. De reorganisatie is onderdeel van een kostenbesparingsprogramma waarbij de bank in 2024 zo’n 700 miljoen euro aan kosten wil besparen.

Waarom moet er gereorganiseerd worden?

De reorganisatie bij ABN Amro is onder andere het gevolg van de coronacrisis, die een grote impact heeft gehad op de economie en de markt waarin de bank opereert. Zo zijn bedrijven in moeilijkheden gekomen en is de vraag naar bepaalde financiële producten gedaald. Daarnaast speelt ook een rol dat de bank veel concurrentie heeft van nieuwe spelers in de markt, zoals fintech-bedrijven. Om deze concurrentie het hoofd te bieden en om kosten te besparen, moet de bank zich anders organiseren en moet er flink gesneden worden in het personeelsbestand.

Welke afdelingen zijn het meest getroffen?

Het grootste deel van de banen verdwijnt bij de afdelingen corporate banking, investment banking en de IT-afdelingen. Corporate banking is de afdeling die zich bezighoudt met de grote zakelijke klanten van de bank, terwijl investment banking zich richt op de investeringsactiviteiten van de bank. De IT-afdelingen zijn verantwoordelijk voor de digitale infrastructuur van de bank en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Het is nog niet bekend welke specifieke functies zullen verdwijnen en of er gedwongen ontslagen zullen vallen.

Wat zijn de gevolgen voor de klanten van ABN Amro?

De reorganisatie bij ABN Amro heeft vooralsnog geen directe gevolgen voor de klanten van de bank. De dienstverlening blijft gehandhaafd en de bank zal er alles aan doen om de klanttevredenheid op peil te houden. Wel kan het zo zijn dat de reorganisatie op termijn gevolgen heeft voor de strategie van de bank en dat bepaalde financiële producten of diensten worden gewijzigd of geschrapt.

Welke gevolgen heeft de reorganisatie voor het personeel?

De reorganisatie bij ABN Amro heeft grote gevolgen voor het personeel van de bank. Zo verdwijnen er zo’n 8000 banen en zal de organisatie op vele fronten anders worden ingericht. Voor veel medewerkers brengt dit onzekerheid met zich mee. ABN Amro heeft echter beloofd om de reorganisatie zorgvuldig en met respect voor de medewerkers uit te voeren. Er is een sociaal plan opgesteld waarin onder andere is vastgelegd welke afspraken er worden gemaakt over begeleiding naar ander werk en financiële compensatie bij gedwongen ontslag.

Is de reorganisatie nodig voor de toekomst van ABN Amro?

Ja, de reorganisatie bij ABN Amro is nodig voor de toekomst van de bank. Om de concurrentie het hoofd te bieden en om kosten te besparen, moet de bank zich anders organiseren en moet er flink gesneden worden in het personeelsbestand. Daarnaast moet de bank inspelen op de veranderende marktomstandigheden en de opkomst van nieuwe technologieën, zoals blockchain en kunstmatige intelligentie. Door zich anders te organiseren en te investeren in nieuwe technologieën, kan ABN Amro de concurrentiepositie versterken en tegelijkertijd kosten besparen.

Wat is de rol van de vakbonden?

De vakbonden spelen een belangrijke rol bij de reorganisatie bij ABN Amro. Ze onderhandelen namens de medewerkers met de bank over het sociaal plan en zijn erop gericht om de belangen van de medewerkers te behartigen. De bonden willen onder andere voorkomen dat er gedwongen ontslagen vallen en willen goede afspraken maken over begeleiding naar ander werk en financiële compensatie bij gedwongen ontslag. Daarnaast pleiten de bonden voor een goede en zorgvuldige uitvoering van de reorganisatie.

Wat gebeurt er precies met de afdelingen die worden geschrapt?

Het is nog niet bekend wat er precies gebeurt met de afdelingen die worden geschrapt. Wel is duidelijk dat de bank zich anders gaat organiseren en dat de activiteiten van deze afdelingen door andere afdelingen zullen worden overgenomen. Het is nog niet bekend welke gevolgen dit heeft voor de medewerkers die werkzaam zijn bij deze afdelingen en of er gedwongen ontslagen zullen vallen.

Wat zijn de gevolgen van de reorganisatie voor de winst en de koers van ABN Amro?

De reorganisatie bij ABN Amro heeft waarschijnlijk op korte termijn een negatief effect op de winst en de koers van de bank. Zo zullen er kosten worden gemaakt voor het uitvoeren van de reorganisatie en zullen de inkomsten van de bank waarschijnlijk dalen door de veranderingen in de organisatie en de markt waarin de bank opereert. Op langere termijn kan de reorganisatie echter juist bijdragen aan een gezonde winst en een hogere koers, omdat de bank zich zo beter kan profileren en inspelen op de veranderende marktomstandigheden.

Conclusie

De reorganisatie bij ABN Amro is nodig om de concurrentie het hoofd te bieden en om kosten te besparen. Het is een grote operatie die zowel voor medewerkers als voor klanten grote gevolgen kan hebben. ABN Amro heeft echter beloofd om de reorganisatie zorgvuldig en met respect voor de medewerkers uit te voeren en de dienstverlening aan klanten te handhaven. Het is afwachten hoe de reorganisatie gaat uitpakken, maar één ding is duidelijk: ABN Amro staat voor grote uitdagingen in een veranderende markt.

Meer informatie over sociaal plan abn amro 2022 vind je hier.

Zie hier meer: Top 638 beste berichten

Dus je bent klaar met het lezen van het onderwerpartikel sociaal plan abn amro 2022. Als je dit artikel nuttig vond, deel het dan met anderen. Dank.

Artikel bron: Top 44 sociaal plan abn amro 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *