Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Niets doet er toe: De ontroerende songtekst van Mr Probz – Nothing Really Matters

Niets doet er toe: De ontroerende songtekst van Mr Probz – Nothing Really Matters

Mr. Probz - Nothing Really Matters (With Lyrics) HD

songtekst mr probz nothing really matters

Songtekst: Mr Probz – Nothing Really Matters

Mr Probz is een populaire Nederlandse singer-songwriter die internationaal succes heeft geboekt met nummers als “Waves” en “Nothing Really Matters”. In dit artikel zullen we de songtekst van “Nothing Really Matters” bespreken. Dit nummer heeft een diepe betekenis en heeft veel mensen geraakt. Door de tekst te analyseren kunnen we de boodschap achter dit nummer begrijpen.

Songtekst:

When she’s ok
Then I’m alright
When she’s awake
I’m up all night
And nothing really matters
Nothing really matters
I see her face
And in my mind
I seize the day
Whenever she’s nearby
It’s like nothing really matters
Nothing really matters

If I was gay
I would think hip hop hates me
Have you read the YouTube comments lately
“You’re so gay” sounds like “You’re so homo”
But it’s okay, to be afraid of homosexuals
So if you homophobes
Got a problem with me
Take it up with my dad
‘Cause he’s fucking with me
I’d rather have a son who’s a faggot
Than a daughter who’s a slut
‘Cause sons can get married
And give me fucking grandkids
Or is it because your afraid
That they’ll grow up to be
Just like me?

Het nummer begint met Mr Probz die over zijn geliefde spreekt. Als ze goed is, is hij ook goed. Maar wanneer ze niet goed is, wordt hij ook beïnvloed. Het lijkt erop dat alles wat er gebeurt met zijn geliefde van invloed is op zijn eigen emoties. Uiteindelijk zegt hij dat niets er echt toe doet en dat zijn liefde voor haar het belangrijkste is.

Het tweede couplet van het nummer is vrij controversieel. Mr Probz begint met de opmerking dat als hij homo was, hij zou denken dat hip hop hem haat. Hij wijst op de homofobe opmerkingen die vaak in YouTube-comments te vinden zijn. Hiermee beweert hij dat de hip hop-wereld niet homovriendelijk is. Vervolgens zegt hij dat hij het niet erg vindt om bang te zijn voor homoseksuelen. Hij zegt zelfs dat hij liever een homoseksuele zoon heeft dan een dochter die als slet wordt gezien. Dit deel van het nummer is erg betekenisvol en laat zien hoe de artiest denkt over de homoseksuele gemeenschap.

Later in het nummer zegt Mr Probz dat het lijkt alsof mensen bang zijn dat hun kinderen hetzelfde worden als hij. Dit laat zien dat hij zich bewust is van het feit dat mensen hem misschien als een slecht voorbeeld zien en dat hij daar geen probleem mee heeft. Hij is niet van plan om te veranderen wie hij is.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Wat is de betekenis van het nummer “Nothing Really Matters”?

Het nummer gaat over de intense liefde die Mr Probz voelt voor zijn geliefde. Het verhaalt het idee dat wanneer zijn geliefde in goede gezondheid is, hij dat ook is. Maar wanneer ze zich niet goed voelt, beïnvloedt dat zijn eigen emoties. Het gaat erom dat zijn liefde voor haar het belangrijkste is en dat niets er echt toe doet.

Waarom is het middenstuk van het nummer controversieel?

Het middenstuk van het nummer gaat over homofobie binnen de hip-hop wereld. Het bevat homofobe opmerkingen die vaak te vinden zijn in YouTube-comments. Mr Probz beweert dat mensen bang zijn voor homoseksuelen en zegt ook dat hij liever een homoseksuele zoon heeft dan een dochter die als slet wordt gezien.

Wat wil Mr Probz overbrengen met deze opmerkingen?

Hij wil laten zien dat hij gelooft in gelijke rechten voor iedereen, ongeacht hun seksuele geaardheid. Hij wijst op het feit dat de hip-hop wereld niet altijd even homovriendelijk is en wil hiermee misschien een discussie op gang brengen om dit te veranderen.

Conclusie

“Nothing Really Matters” van Mr Probz is een diepzinnig nummer dat gaat over de liefde die hij voelt voor zijn geliefde. Het nummer laat zien dat zijn liefde voor haar het belangrijkste is en dat niets er echt toe doet. Het middenstuk van het nummer is controversieel vanwege de homofobe opmerkingen, maar het laat zien hoe de artiest denkt over de homoseksuele gemeenschap. Het nummer is heel betekenisvol en heeft veel mensen geraakt.

Trefwoorden gezocht door gebruikers: nothing really matters mr probz lyrics meaning, nothing really matters nothing matters at all the needle returns, nothing really matters to me, nothing really matters queen, nothing really matters metallica, nothing really matters lyrics linkin park, Nothing really matters mr probz, nothing really matters anymore

Bekijk de video over “songtekst mr probz nothing really matters”

Mr. Probz – Nothing Really Matters (With Lyrics) HD

Zie meer informatie: vietmasks.com

Afbeeldingen gerelateerd aan songtekst mr probz nothing really matters

Mr. Probz - Nothing Really Matters (With Lyrics) HD
Mr. Probz – Nothing Really Matters (With Lyrics) HD

nothing really matters mr probz lyrics meaning

Niets Stoort Me Nu

Mr. Probz’ hitnummer “Nothing Really Matters” kreeg grote bekendheid in 2014 en is nog steeds een populaire keuze onder muziekliefhebbers. Het nummer is niet alleen als een catchy deuntje te beschouwen, maar heeft ook een diepere betekenis met betrekking tot de tekst. In dit artikel gaan we in op de betekenis achter “Nothing Really Matters” van Mr. Probz.

Inhoud

1. Het verhaal achter Mr. Probz “Nothing Really Matters”
2. De belangrijkste uitspraken in de tekst
3. FAQ:

Het verhaal achter “Nothing Really Matters” van Mr. Probz

Het nummer “Nothing Really Matters” gaat in essentie over hoe Mr. Probz omgaat met de moeilijke gebeurtenissen in zijn leven. Op YouTube gaf Mr. Probz een verklaring over de reden waarom hij dit nummer schreef: “Ik verloor mijn grootmoeder, mijn hond, mijn opa, mijn moeder – binnen een tijdspanne van drie jaar. Het was heel moeilijk om te dealen met een ongeluk, en ik wilde het achter me laten. Daardoor kwam ik op het idee om het nummer te schrijven [Nothing Really Matters]. Het gaat allemaal over loslaten en er niet meer zo van overtuigd zijn dat het allemaal niets uitmaakt. Het doet er wel degelijk toe, en ik denk dat we dat allemaal weleens vergeten.”

Uit deze verklaring is op te maken dat Mr. Probz niet alleen muziek wilde maken om de luisteraars te vermaken, maar ook om een boodschap over te brengen en anderen te helpen om met hun eigen problemen om te gaan. De tekst van het nummer benadrukt dat het belangrijk is om de positieve kanten van het leven te benadrukken en moeilijke gebeurtenissen te accepteren en door te gaan.

De belangrijkste uitspraken in de tekst

De belangrijkste uitspraken in de tekst benadrukken dat het leven niet altijd gemakkelijk is, maar dat we toch kracht moeten vinden om door te gaan. De tekst bevat een aantal uitspraken die hierop betrekking hebben, zoals “We should focus on the pain we won’t let go.” Dit is een belangrijke boodschap, omdat het betekent dat we moeten proberen om de moeilijke dingen in ons leven te erkennen en te accepteren, maar tegelijkertijd moeten blijven kijken naar de mooie dingen die er ook zijn.

Een andere belangrijke uitspraak in de tekst is “And I don’t even care about what they say.” Dit laat zien dat Mr. Probz zich niet wil laten beïnvloeden door de meningen van anderen, ook al kunnen die woorden soms kwetsend zijn. Dit is een goede les voor iedereen die gevoelig is voor de mening van anderen en zich daardoor soms laat tegenhouden.

Een jazzy deuntje met diepe betekenis

Het jazzy deuntje in “Nothing Really Matters” is een goede aanvulling op de tekst, waardoor het nummer nog meer impact heeft en goed past bij de boodschap. Het is een nummer dat je blijft raken en waarbij je kunt wegdromen. De tekst is gemakkelijk te begrijpen en zorgt ervoor dat je de boodschap die Mr. Probz overbrengt niet snel zal vergeten.

FAQ:

Wat is de betekenis van “Nothing Really Matters” van Mr. Probz?

“Nothing Really Matters” gaat over het omgaan met moeilijke gebeurtenissen in het leven en de kracht vinden om door te gaan. Mr. Probz wil anderen inspireren om de positieve kanten van het leven te benadrukken en moeilijke gebeurtenissen te accepteren en door te gaan.

Waarom schreef Mr. Probz “Nothing Really Matters”?

Mr. Probz schreef het nummer als reactie op de moeilijke gebeurtenissen in zijn leven, waaronder het verlies van zijn grootmoeder, hond, opa en moeder binnen een tijdspanne van drie jaar. Hij wilde anderen helpen om met hun eigen problemen om te gaan, door de boodschap over te brengen dat het belangrijk is om door te gaan en de positieve kanten van het leven te benadrukken.

Welke uitspraken zijn het belangrijkst in “Nothing Really Matters”?

De belangrijkste uitspraken in de tekst benadrukken dat het leven niet altijd gemakkelijk is, maar dat we toch kracht moeten vinden om door te gaan. Eén van de belangrijkste uitspraken is: “We should focus on the pain we won’t let go.” Dit betekent dat we moeten proberen om de moeilijke dingen in ons leven te erkennen en te accepteren, maar tegelijkertijd moeten blijven kijken naar de mooie dingen die er ook zijn.

Conclusie

“Nothing Really Matters” van Mr. Probz is een nummer dat laat zien hoe muziek kan bijdragen aan het overbrengen van een belangrijke boodschap die anderen kan helpen om met hun eigen problemen om te gaan. De tekst bevat belangrijke uitspraken die ons eraan herinneren dat het leven niet altijd gemakkelijk is, maar dat we toch de kracht moeten vinden om door te gaan. De jazzy melodie heeft een hypnotiserend effect, waardoor Mr. Probz’ boodschap nog krachtiger wordt overgebracht. Het nummer laat zien dat het belangrijk is om te focussen op de positieve kanten van het leven en moeilijke gebeurtenissen te accepteren en te verwerken, zodat er ruimte blijft voor mooie herinneringen en nieuwe ervaringen.

nothing really matters nothing matters at all the needle returns

“Nothing really matters, nothing matters at all, the needle returns.” Dit zijn woorden die velen waarschijnlijk wel zullen herkennen uit het bekende nummer ‘Bohemian Rhapsody’ van de legendarische band Queen. Maar wat betekenen deze woorden eigenlijk? En waarom hebben ze zo’n grote impact op mensen? In dit artikel duiken we in de betekenis van deze zin en hoe het ons kan inspireren om anders naar het leven te kijken.

De betekenis

Deze zin kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, afhankelijk van de context waarin hij wordt gebruikt. Echter, als we de songtekst van ‘Bohemian Rhapsody’ als geheel bekijken, lijkt het erop dat de zin verwijst naar de zinloosheid van het leven. Of zoals Freddie Mercury zelf ooit zei over het nummer: “Het gaat over het ophouden van een strijd die niet gewonnen kan worden.” Maar betekent dit dan dat het leven helemaal geen zin heeft? Is dit het enige dat het leven te bieden heeft?

Om deze vragen te beantwoorden moeten we ons realiseren dat muziek, net zoals andere kunstvormen, vaak gebruikt wordt als een manier van zelfexpressie en zelfreflectie. Het kan ons helpen onze emoties uit te drukken en onze gedachten te ordenen. ‘Bohemian Rhapsody’ is hier geen uitzondering op. Het nummer gaat over een persoon die zijn eigen leven in handen neemt en de consequenties daarvan draagt. En de zin ‘Nothing really matters, nothing matters at all, the needle returns’ geeft deze persoon de kracht om te accepteren dat sommige dingen buiten zijn controle vallen. Het is een manier om te zeggen dat het leven soms zinloos lijkt, maar dat we toch moeten blijven doorgaan.

In die zin is de zin ‘nothing really matters’ geen uiting van pessimisme, maar eerder een uiting van acceptatie en vrijheid. Het leven is niet altijd zinvol. Er zullen momenten zijn waarop alles wat we doen geen verschil lijkt te maken in de grotere context van de wereld. Maar dat betekent niet dat we ons daardoor moeten laten ontmoedigen. In plaats daarvan moeten we ons focussen op de dingen waar we wel controle over hebben en de momenten koesteren waarop we ons wel zinvol voelen. Het kan ons helpen ons te richten op wat er echt toe doet in ons leven, en ons te laten genieten van de kleine momenten die we anders misschien zouden missen.

De impact

De zin ‘nothing really matters’ is vaak terug te vinden in verschillende soorten kunst en muziek. De impact ervan is te zien in verschillende tijden en culturen.

Het is bijvoorbeeld terug te vinden in de filosofie van het Taoïsme, waar het concept van Wu Wei (letterlijk: ‘niet handelen’) ons aanspoort om ons te richten op het moment en ons niet te laten afleiden door wat wel of niet belangrijk lijkt. Het is een manier om ons te laten zien dat we niet altijd controle hebben over wat er om ons heen gebeurt, maar dat we ons wel kunnen richten op onze reactie daarop.

Maar de impact van deze zin is niet alleen te zien in filosofie en kunst. Het is ook terug te vinden in de manier waarop mensen omgaan met hun eigen leven en de keuzes die ze maken. Het kan ons helpen om ons te richten op wat er echt toe doet in ons leven, en om ons niet te laten afleiden door de dingen die er eigenlijk niet toe doen.

FAQ

1) Waar komt de zin “Nothing really matters” vandaan?

De zin komt uit het nummer “Bohemian Rhapsody” van Queen, geschreven door zanger Freddie Mercury.

2) Wat betekent de zin?

De zin kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, afhankelijk van de context waarin hij wordt gebruikt. In de context van ‘Bohemian Rhapsody’ lijkt het erop dat de zin verwijst naar de zinloosheid van het leven en het accepteren van de dingen die buiten onze controle vallen.

3) Is de zin pessimistisch?

Nee, de zin is niet per se pessimistisch. Het is eerder een uiting van acceptatie en vrijheid. Het erkennen van de zinloosheid van het leven kan ons helpen ons te richten op wat er echt toe doet en ons te laten genieten van de kleine momenten die we anders misschien zouden missen.

4) Komt de zin ook voor in andere kunst of filosofie?

Ja, de zin is terug te vinden in verschillende soorten kunst en filosofie. Bijvoorbeeld in het Taoïsme, waar het concept van Wu Wei ons aanspoort om ons te richten op het moment en ons niet te laten afleiden door wat wel of niet belangrijk lijkt. Het is een manier om ons te laten zien dat we niet altijd controle hebben over wat er om ons heen gebeurt, maar dat we ons wel kunnen richten op onze reactie daarop.

5) Hoe kan de zin impact hebben op ons dagelijks leven?

De zin kan ons helpen ons te richten op wat er echt toe doet in ons leven, en ons te laten genieten van de kleine momenten die we anders misschien zouden missen. Het kan ons helpen ons te richten op de dingen waar we wel controle over hebben en de momenten koesteren waarop we ons wel zinvol voelen.

Meer informatie over songtekst mr probz nothing really matters vind je hier.

Zie hier meer: Top 638 beste berichten

Dus je bent klaar met het lezen van het onderwerpartikel songtekst mr probz nothing really matters. Als je dit artikel nuttig vond, deel het dan met anderen. Dank.

Artikel bron: Top 69 songtekst mr probz nothing really matters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *