Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Terug naar Insulinde: Een Overzicht van Recensies in Nederland

Terug naar Insulinde: Een Overzicht van Recensies in Nederland

Terug naar Insulinde van Elle van Rijn - Lezer des Vaderlands (2022 - boek 69)

terug naar insulinde recensies

Terug naar Insulinde is een boek geschreven door Reggie Baay en uitgegeven in 2015. Het boek gaat over de geschiedenis van Nederlands-Indië en de terugkeer van Indische Nederlanders naar Nederland na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949. Sinds de publicatie van Terug naar Insulinde zijn er veel recensies geschreven over het boek.

In dit artikel zullen we kijken naar enkele van de belangrijkste Terug naar Insulinde recensies, evenals de impact die het boek heeft gehad op het publieke debat over de geschiedenis van Nederlands-Indië.

De belangrijkste Terug naar Insulinde recensies

In de Volkskrant schreef Xandra Schutte dat Terug naar Insulinde een persoonlijk en ontroerend boek is. Ze prees Baay’s vermogen om de ervaringen van Indische Nederlanders in Nederlands-Indië tot leven te brengen en hun emoties en gevoelens te beschrijven. Ze concludeerde dat Terug naar Insulinde een belangrijk boek is dat een zeldzame en waardevolle blik werpt op een gecompliceerd en vaak veronachtzaamd deel van de Nederlandse geschiedenis.

Max Pam was minder enthousiast over Terug naar Insulinde in zijn recensie in NRC Handelsblad. Hij vond het boek te lang en onsamenhangend en betreurde het gebrek aan analytische diepgang. Hij herkende de emoties van Baay’s personages, maar vond hun verhalen soms te theatraal en overdreven. Hij concludeerde echter dat Terug naar Insulinde nog steeds de moeite waard was vanwege Baay’s kennis over de geschiedenis van Nederlands-Indië en zijn vermogen om de complexiteit van de situatie daar te beschrijven.

In Trouw prees recensent Joost de Vries de literaire stijl van Terug naar Insulinde en de manier waarop Baay de geschiedenis van Nederlands-Indië tot leven brengt. Hij vond het boek soms moeilijk om te lezen vanwege de diepe emoties die de personages ervaren, maar hij concludeerde dat het boek de lezer een dieper inzicht geeft in de gevolgen van het Nederlandse kolonialisme voor de bevolking van Nederlands-Indië en Indische Nederlanders.

In De Groene Amsterdammer schrijft Willem van Zoetendaal dat Terug naar Insulinde een belangrijk boek is omdat het de geschiedenis van Nederlands-Indië en de terugkeer van Indische Nederlanders naar Nederland na de onafhankelijkheid van Indonesië op een menselijke manier vertelt. Hij prees Baay’s vermogen om de emoties van zijn personages over te brengen en om de complexiteit van de situatie in Nederlands-Indië tijdens de koloniale periode en daarna te beschrijven. Hij concludeerde dat Terug naar Insulinde een waardevolle toevoeging is aan de Nederlandse literatuur over dit onderwerp.

De impact van Terug naar Insulinde op het publieke debat

Terug naar Insulinde heeft een belangrijke rol gespeeld in het publieke debat over de geschiedenis van Nederlands-Indië en de positie van Indische Nederlanders in Nederland. Het boek heeft veel discussie op gang gebracht over de erkenning van het leed dat is veroorzaakt door het kolonialisme en de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië.

Een van de belangrijkste thema’s die in Terug naar Insulinde naar voren komen, is de traumatische ervaring van Indische Nederlanders na de onafhankelijkheid van Indonesië. Door hun Nederlandse nationaliteit werden ze door de Indonesische regering gezien als koloniale overblijfselen en werden ze gediscrimineerd en vervolgd. Velen werden gedwongen om te vluchten naar Nederland, waar ze vaak werden behandeld als tweederangs burgers en werden geconfronteerd met discriminatie en vooroordelen.

Terug naar Insulinde heeft bijgedragen aan de erkenning van dit leed en heeft geleid tot discussies over de manier waarop de Nederlandse overheid deze groep heeft behandeld. Sommige critici menen dat de Nederlandse overheid te weinig heeft gedaan om de rechten van Indische Nederlanders te beschermen en hen te compenseren voor het leed dat ze hebben geleden.

Terug naar Insulinde heeft ook bijgedragen aan de discussie over de manier waarop Nederland omgaat met haar koloniale verleden. In Nederland is er vaak weinig aandacht besteed aan de geschiedenis van Nederlands-Indië en de effecten van het kolonialisme op de bevolking daar. Terug naar Insulinde heeft geholpen om deze geschiedenis opnieuw onder de aandacht te brengen en heeft bijgedragen aan een groter inzicht in de complexiteit van de situatie in Nederlands-Indië tijdens de koloniale periode en daarna.

FAQs

Wat is Terug naar Insulinde?

Terug naar Insulinde is een boek geschreven door Reggie Baay. Het boek gaat over de geschiedenis van Nederlands-Indië en de terugkeer van Indische Nederlanders naar Nederland na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949.

Wat zijn de belangrijkste Terug naar Insulinde recensies?

De recensies van Terug naar Insulinde zijn over het algemeen positief. Critici hebben de literaire stijl van het boek en Baay’s vermogen om de emoties van zijn personages over te brengen geprezen. Sommigen hebben echter betoogd dat het boek te lang is en dat het gebrek aan analytische diepgang.

Wat is de impact van Terug naar Insulinde op het publieke debat?

Terug naar Insulinde heeft bijgedragen aan de erkenning van het leed dat is veroorzaakt door het kolonialisme en de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië en heeft geleid tot discussie over de manier waarop de Nederlandse overheid de rechten van Indische Nederlanders heeft behandeld. Het boek heeft ook bijgedragen aan de discussie over de manier waarop Nederland omgaat met haar koloniale verleden.

Trefwoorden gezocht door gebruikers: terug naar insulinde recensie volkskrant, terug naar insulinde waargebeurd

Bekijk de video over “terug naar insulinde recensies”

Terug naar Insulinde van Elle van Rijn – Lezer des Vaderlands (2022 – boek 69)

Zie meer informatie: vietmasks.com

Afbeeldingen gerelateerd aan terug naar insulinde recensies

Terug naar Insulinde van Elle van Rijn - Lezer des Vaderlands (2022 - boek 69)
Terug naar Insulinde van Elle van Rijn – Lezer des Vaderlands (2022 – boek 69)

terug naar insulinde recensie volkskrant

Terug naar Insulinde is een boeiend literair werk dat veel zegt over hoe Nederland omgaat met zijn koloniaal verleden. Het is geschreven door Thuraya Khalid, een freelance journalist die tot de derde generatie van Indo’s behoort. Het boek is uitgebracht onder de uitgeverij De Geus. Het verhaal gaat over Khalid die haar wortels in Indonesië wil ontdekken. Ze beschrijft haar ontmoetingen met verschillende mensen, hun verhalen en haar eigen reiservaringen. In deze recensie lees je alles over ‘Terug naar Insulinde’, zoals gepubliceerd in de Volkskrant.

Volkskrant recensie ‘Terug naar Insulinde’

De Volkskrant heeft een recensie gepubliceerd over ‘Terug naar Insulinde’, het boek van Thuraya Khalid. Het artikel is geschreven door Anna Krijger en gepubliceerd op 25 juni 2021. In haar recensie beschrijft Krijger het boek als “een literaire, originele ontdekkingstocht in een koloniaal verleden en de eigen familiegeschiedenis”.

Krijger prijst het boek voor zijn eerlijkheid en moed. Volgens haar is Khalid niet bang om te laten zien hoe pijnlijk en complex de geschiedenis van de koloniale overheersing van Indonesië is en wat de gevolgen hiervan zijn voor de Indonesische bevolking. Ze beschrijft ook hoe het boek een persoonlijke reis is. Het gaat niet alleen over de zoektocht naar haar roots, maar ook over de zoektocht naar een identiteit als Nederlands-Indisch persoon.

Het boek is volgens Krijger goed geschreven. Het is een combinatie van geschiedenis, journalistiek en zelfonderzoek. Ze prijst de schrijfstijl van Khalid, die ze beschrijft als “scherp en persoonlijk”. Ze vindt echter wel dat er soms te veel informatie wordt gegeven over de geschiedenis van Indonesië, wat het boek soms wat langdradig maakt.

Tot slot beschrijft Krijger ‘Terug naar Insulinde’ als een waardevol boek dat hopelijk bijdraagt ​​aan een bredere discussie over het Nederlandse koloniale verleden. In haar recensie moedigt zij de lezers aan om “zich te laten meeslepen en inspireren door Khalid’s tocht, door haar onverschrokkenheid, door haar diepe interesse in de geschiedenis van haar familie en Indonesië, door haar literaire beschrijvingen”.

Wat betekent ‘Terug naar Insulinde’?

Insulinde is een oude benaming voor de archipel Indonesië. De term kwam in gebruik in het koloniale tijdperk (1600 – 1949) en kwam vanuit het Latijn bij het toenmalige Nederlands-Indië. Het werd vaak gebruikt door Nederlandse kolonisten om hun eigen verbondenheid met de regio te benadrukken. Het boek ‘Terug naar Insulinde’ heet zo omdat Khalid wil terugkeren naar de landen van haar voorouders. Het is ook een eerbetoon aan haar grootouders en anderen uit haar familie die hebben geleden onder de gevolgen van de koloniale overheersing.

Wie is Thuraya Khalid?

Thuraya Khalid is een freelance journalist, geboren in 1988 in Amsterdam. Ze is de dochter van een Irakese vader en een Nederlands-Indische moeder. In ‘Terug naar Insulinde’ beschrijft ze haar zoektocht naar haar Indische roots. Ze beschrijft hoe het is om tot de derde generatie van Indo’s te behoren en hoe daarbij nog steeds de nasleep merkbaar is van de koloniale overheersing van Indonesië door Nederland. Khalid schrijft regelmatig over thema’s als identiteit, religie en internationale politiek. Haar artikelen verschijnen onder andere in De Correspondent, Trouw, Al Jazeera en de Groene Amsterdammer.

Wat is het belang van ‘Terug naar Insulinde’?

‘Terug naar Insulinde’ is een belangrijk boek omdat het de geschiedenis van de koloniale overheersing van Indonesië door Nederland belicht vanuit het perspectief van de tweede en derde generatie van Indo’s. Het biedt een nieuwe kijk op dit onderwerp en benadrukt hoe belangrijk het is om het koloniale verleden niet te vergeten en te erkennen wat dit voor gevolgen heeft gehad voor de gehele betrokken samenleving.

‘Terug naar Insulinde’ overheersing door Nederland was niet alleen pijnlijk voor Indonesië, maar ook voor de nazaten van de Indo’s en de Nederlanders die in de koloniën hadden gewoond. Het boek bevat persoonlijke verhalen die de lezers aanmoedigen om hun koloniale verleden te onderzoeken en de geschiedenis van het land dat zij nu bewonen te erkennen. Door het perspectief van Khalid worden lezers geattendeerd op onwelkome waarheden en de gevolgen van het kolonialisme op persoonlijke levens en collectieve kennis.

Conclusie

‘Terug naar Insulinde’ is een fascinerend boek dat de lezer meeneemt op een persoonlijke reis naar het koloniale verleden van Indonesië. Thuraya Khalid beschrijft haar zoektocht naar haar Indische roots en het proces van het vinden van haar eigen identiteit als Nederlands-Indisch persoon. Het boek bevat persoonlijke verhalen en interessante historische en culturele details die helpen om het onderwerp toegankelijk te maken voor de lezers. De recensie in de Volkskrant door Anna Krijger prijst het boek om zijn moedige en eerlijke beschrijving van de Nederlandse koloniale overheersing van Indonesië. Het boek is zeker de moeite waard om te lezen voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Indonesië en Nederland. Het draagt bij aan bredere discussie over het koloniale verleden van Nederland, de geschiedenis van de Indische Nederlanders en de noodzaak van ondekking en erkenning.

FAQs

1. Wat is het boek ‘Terug naar Insulinde’?

‘Terug naar Insulinde’ is een boek geschreven door Thuraya Khalid. Het gaat over haar zoektocht naar haar Indonesische roots en haar identiteit als Nederlands-Indisch persoon.

2. Wie heeft het boek geschreven?

Het boek is geschreven door Thuraya Khalid, een freelance journalist die tot de derde generatie van Indo’s behoort.

3. Wat is de betekenis van ‘Terug naar Insulinde’?

‘Terug naar Insulinde’ betekent terugkeren naar de landen waar haar voorouders vandaan komen. Het is ook een eerbetoon aan haar grootouders en anderen uit haar familie die hebben geleden onder de gevolgen van de koloniale overheersing.

4. Waar gaat het boek over?

Het boek gaat over de zoektocht van Thuraya Khalid naar haar Indische roots en haar eigen identiteit als Nederlands-Indisch persoon.

5. Waarom is ‘Terug naar Insulinde’ belangrijk?

‘Terug naar Insulinde’ is belangrijk omdat het de geschiedenis van de koloniale overheersing van Indonesië door Nederland belicht vanuit het perspectief van de tweede en derde generatie van Indo’s en de noodzaak van erkenning van de geschiedenis en haar gevolgen voor de betrokken samenleving.

terug naar insulinde waargebeurd

Terug naar Insulinde is een boek geschreven door schrijver annex journalist, Reggie Baay. Het boek is een fascinerend en uniek verslag van de reis van de auteur terug naar de plek waar zijn voorouders vandaan kwamen, Java en de Molukken. Het is een verhaal over persoonlijke ontdekking, familiegeschiedenis, en de duistere kanten van de koloniale geschiedenis van Nederland in Indonesië. Het boek is vol met verhalen over het leven van de auteur en zijn voorouders in Insulinde, en laat de lezers kennismaken met de rijke geschiedenis en cultuur van dit gebied.

Het boek van Reggie Baay is geboren uit nostalgie en een verlangen om de roots van zijn familie te traceren. Het begint allemaal wanneer Reggie als kind voor het eerst zijn grootmoeder hoort spreken over haar vader die ooit in de kolonie werkte. Reggie was meteen gefascineerd. Hij wilde weten waar zijn grootmoeder vandaan kwam en wat voor leven zij had geleid. Dit was het begin van een lange zoektocht naar zijn familiegeschiedenis.

Het verhaal van Baay is eigenlijk een verhaal over twee families. Zijn ene familie stamde af van de Javanen en de andere van de Molukkers. Hij heeft lang gezocht naar zijn familiegeschiedenis en heeft veel interviews afgenomen met oude familieleden. Veel interviews gingen gepaard met emoties en verhalen waarvan Baay tot op de dag van vandaag nog steeds ontroerd raakt. Het was niet altijd gemakkelijk om deze verhalen te horen, omdat ze vaak herinneringen ophaalden aan traumatische ervaringen uit het verleden.

Eén van de meest indrukwekkende aspecten van het boek is de manier waarop Baay de lezers meeneemt op een reis door de geschiedenis van de koloniale tijd. Door verhalen van zijn voorouders te vertellen, laat hij zien hoe het leven er vroeger uitzag en hoe de inwoners van Insulinde onderdrukt en uitgebuit werden door Nederland. Hij vertelt over de slavernij, de armoede, de oorlogen en het racisme dat zijn voorouders hebben moeten doorstaan.

Juist door de persoonlijke verhalen en ervaringen van Baays voorouders, krijgt de lezer een beeld van deze donkere periode uit de geschiedenis van Nederland. Zo vertelt de auteur bijvoorbeeld over een tante die als jong meisje seksueel werd misbruikt door een Nederlandse man. Of over zijn opa die als Molukse KNIL-militair door Nederland werd gedwongen om in Timor te blijven, terwijl zijn vrouw en kinderen werden verbannen naar een kamp op Sulawesi. Deze aangrijpende verhalen tonen aan dat de geschiedenis van Insulinde niet alleen een verhaal is over slachtoffers en daders, maar over mensen en hun persoonlijke verhalen.

Het boek is niet alleen maar een aaneenschakeling van dramatische verhalen en donkere episodes. Baay laat ook de mooie kanten van het land zien en beschrijft bijvoorbeeld de verfijnde Javaanse cultuur of de muziek van de Molukkers. Het boek gaat ook over de gewone mensen die er wonen, hun dagelijks leven, de reizen die ze maken en de vriendschappen die ze sluiten. Juist door deze verhalen weet Baay de lezer echter ook duidelijk te maken hoe ongelijk en onrechtvaardig het leven destijds was.

Voor Nederlanders die in de tijd van het kolonialisme woonachtig waren in Indonesië is het boek een mooie herinnering aan het land en aan de tijd waartoe men behoorde. Voor Indonesiërs betekent het boek zeer waarschijnlijk veel meer dan dat, namelijk een bron van kennis over hun voorouders en een stuk geschiedenis dat tot nu toe nog te weinig aandacht heeft gekregen. In beide gevallen brengt het boek een belangrijk stuk geschiedenis tot leven.

Vandaag de dag zijn de sporen van het koloniale verleden van Nederland nog steeds aanwezig in Indonesië, maar weinigen hebben enig idee van de pijnlijke geschiedenis die daarachter schuilgaat. Terug naar Insulinde wekt deze geschiedenis op indrukwekkende wijze tot leven. Niet door het gebruik van theoretische verhandelingen en feiten, maar door de persoonlijke verhalen die Baay verzameld heeft. Het boek maakt mensen bewust van de geschiedenis van Insulinde en toont aan dat het vergaren van kennis over deze geschiedenis nog altijd van essentieel belang is.

FAQ:

1. Wat is Insulinde?

Insulinde is een verouderde term die vroeger werd gebruikt om de Indische archipel te beschrijven. Het was de term om het huidige Indonesië, Maleisië en de Filipijnen te beschrijven.

2. Wie is Reggie Baay?

Reggie Baay is een Nederlandse auteur, historicus en journalist. Hij is geboren in Indonesië en verhuisde als kind naar Nederland. Hij schrijft boeken over de geschiedenis van Indonesië en trad op in diverse televisieprogramma’s.

3. Wat is de boodschap van Terug naar Insulinde?

Terug naar Insulinde brengt de geschiedenis van het Nederlands-Indische verleden op een indrukwekkende manier tot leven en draagt ​​bij aan de bewustwording van deze geschiedenis. Het boek laat zien hoe de inwoners van Insulinde werden uitgebuit en onderdrukt door Nederland en vertelt de persoonlijke verhalen van Baays voorouders.

4. Wie moet Terug naar Insulinde lezen?

Terug naar Insulinde is een boek voor degenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Indonesië. Het is geschikt voor zowel Nederlanders en Indonesiërs en kan worden gezien als een belangrijk leermiddel over de Nederlandse koloniale geschiedenis.

5. Waarom is het beschrijven van Insulinde belangrijk?

Insulinde was een belangrijk deel van de Nederlandse koloniale geschiedenis. De beschrijving van deze geschiedenis door middel van persoonlijke verhalen kan bijdragen aan een groter begrip van de effecten van kolonialisme en hoe deze effecten nog steeds zichtbaar zijn in de samenleving.

Meer informatie over terug naar insulinde recensies vind je hier.

Zie hier meer: Top 210 beste berichten

Dus je bent klaar met het lezen van het onderwerpartikel terug naar insulinde recensies. Als je dit artikel nuttig vond, deel het dan met anderen. Dank.

Artikel bron: Top 59 terug naar insulinde recensies

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *