Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Verschil tussen beleggingsfonds en ETF: Welke kies je?

Verschil tussen beleggingsfonds en ETF: Welke kies je?

Index Funds vs ETFs vs Mutual Funds - What's the Difference & Which One You Should Choose?

verschil beleggingsfonds en etf

Wat is het verschil tussen beleggingsfondsen en ETF’s?

Beleggingsfondsen en ETF’s zijn beide beleggingsinstrumenten die je kunt gebruiken om te beleggen in de markt. Ze hebben echter enkele belangrijke verschillen.

Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstrumenten, die worden beheerd door professionele beleggers. Voor het beheer van het fonds worden beheerkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden verdeeld over alle beleggers in het fonds. Beleggingsfondsen worden vaak actief beheerd, waarbij de beheerder bepaalt welke aandelen, obligaties of andere effecten worden gekocht en verkocht. De beheerder probeert de markt te verslaan door beter te presteren dan het gemiddelde rendement. Beleggingsfondsen kunnen open of gesloten zijn. Een open beleggingsfonds wordt continu verhandeld en de waarde van het fonds wordt bepaald door de waarde van de onderliggende activa. Een gesloten beleggingsfonds heeft een vast aantal aandelen en wordt verhandeld op de beurs. Als belegger kun je alleen aandelen kopen of verkopen op de beurs en niet direct bij het fonds.

ETF’s, anderzijds, of Exchange Traded Funds, zijn ook collectieve beleggingsinstrumenten, maar zijn anders dan traditionele beleggingsfondsen. ETF’s worden passief beheerd, wat betekent dat de samenstelling van het fonds overeenkomt met de index waarnaar het fonds is genoemd. Bijvoorbeeld, een ETF die de S&P 500 volgt, zal de aandelen kopen van alle 500 bedrijven die in de index zijn opgenomen. De beheerkosten van ETF’s zijn vaak lager dan die van beleggingsfondsen en er zijn ook geen in- of uitstapkosten. ETF’s worden continu verhandeld op de beurs, waardoor beleggers gemakkelijk aandelen kunnen kopen en verkopen.

Kostenstructuur
Een van de belangrijkste verschillen tussen beleggingsfondsen en ETF’s is de kostenstructuur. De beheerkosten van ETF’s zijn doorgaans veel lager dan die van traditionele beleggingsfondsen. Dit komt omdat ETF’s passief worden beheerd, wat betekent dat er minder noodzaak is voor menselijke tussenkomst in het beheer van het fonds. Het beheer van een traditioneel beleggingsfonds vereist veel meer tijd en middelen omdat zij actief worden beheerd. Deze kosten moeten door de belegger worden gedragen.

Bij beleggingsfondsen worden de kosten die in rekening worden gebracht bepaald door het fondsbeheer en de kosten voor marketing en distributie. Er zijn kosten voor het in- en uitstappen, en deze kunnen aanzienlijk zijn. Bij ETF’s zijn er geen in- of uitstapkosten en deze fondsen worden continu verhandeld op de beurs. Dit betekent dat de kosten veel lager zijn.

Transparantie
Een ander verschil tussen beleggingsfondsen en ETF’s is transparantie. ETF’s bieden meer transparantie omdat het beleggen in indexen ertoe leidt dat de samenstelling van het fonds bekend is. Beleggers weten precies in welke aandelen of effecten ze beleggen en wanneer ze deze kopen en verkopen. Dit leidt tot een beter inzicht in risico’s en kosten.

Beleggingsfondsen zijn vaak minder transparant omdat er minder inzicht is in de samenstelling van het fonds. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld omdat beheerders vaak actief beheren. Dit betekent dat ze veel meer vrijheid hebben bij het kiezen van de samenstelling van het fonds, en deze keuzes kunnen minder duidelijk zijn voor beleggers.

Liquiditeit
Een ander verschil tussen de twee is liquiditeit. Wanneer u besluit uw beleggingen te verkopen, wilt u dat dit zo snel mogelijk gebeurt en u wilt ook de beste prijs krijgen. Met traditionele beleggingsfondsen kan dit enige tijd duren omdat ze niet continu op de beurs worden verhandeld. Als gevolg hiervan kan de prijs van een beleggingsfonds sterk fluctueren gedurende de dag. Dit komt omdat de prijs van een beleggingsfonds slechts één keer per dag wordt berekend en beleggers hun aandelen alleen aan het einde van de handelsdag kunnen kopen of verkopen. Een ETF daarentegen wordt continu verhandeld op de beurs, wat betekent dat beleggers gemakkelijk aandelen kunnen kopen en verkopen wanneer ze dat willen. Hierdoor kunnen beleggers liquiditeit krijgen wanneer ze dat nodig hebben en de beste prijs krijgen.

Tracking Error
Een ander verschil is de zogenaamde tracking error. Dit is het verschil tussen de prestaties van het fonds en de index die het volgt. Beleggingsfondsen hebben vaak een hogere tracking error dan ETF’s. Dit komt omdat beleggingsfondsen actief worden beheerd, waardoor het moeilijker kan worden om de index te volgen. ETF’s daarentegen zijn passief beheerd en volgen de index nauwgezet. Dit betekent dat de tracking error voor ETF’s over het algemeen lager is dan die voor beleggingsfondsen.

FAQs

Zijn Beleggingsfondsen veilig?
Beleggingsfondsen zijn niet noodzakelijk veiliger dan ETF’s, omdat beide instrumenten beleggen in de markt en de potentie hebben om te stijgen of te dalen. De mate van veiligheid hangt af van de samenstelling van het fonds, de kostenstructuur, en de strategie van de beheerder.

Is het beter om in ETF’s te beleggen dan in beleggingsfondsen?
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag omdat het afhangt van uw persoonlijke risicotolerantie, beleggingsdoelen, en strategie. ETF’s zijn over het algemeen goedkoper en bieden meer transparantie en liquiditeit, terwijl beleggingsfondsen actief worden beheerd en mogelijk beter kunnen presteren dan de markt.

Wanneer moet u voor een beleggingsfonds kiezen?
Beleggingsfondsen kunnen een goede optie zijn als u op zoek bent naar actief beheer en mogelijk betere rendementen dan de markt. Als u vertrouwen heeft in de strategie van de fondsbeheerder, en bereid bent om te betalen voor zijn/haar expertise, dan kunnen beleggingsfondsen een goede keuze zijn.

Wanneer moet u voor een ETF kiezen?
ETF’s kunnen een goede optie zijn als u de voorkeur geeft aan passief beheer en lage kosten. Als u indexbeleggen verkiest boven actief beheer en liquiditeit wilt, dan kunnen ETF’s een goede keuze zijn.

Welke kosten worden er in rekening gebracht bij ETF’s en beleggingsfondsen?
Beide instrumenten brengen beheerkosten in rekening. Bij beleggingsfondsen kunnen er ook kosten in rekening worden gebracht voor in- en uitstappen, terwijl ETF’s dit niet doen. De totale kosten kunnen verschillen afhankelijk van het fonds of de ETF waarin u belegt en verschillende beheerders hanteren verschillende kosten.

Hoe kan ik beleggen in ETF’s of beleggingsfondsen?
Er zijn verschillende manieren om te beleggen in ETF’s of beleggingsfondsen. U kunt een account openen bij een online makelaar of gebruik maken van een beleggingsadviseur. Het is belangrijk om de kosten en voorwaarden van verschillende beheerders te vergelijken en alleen te investeren wat u zich kunt veroorloven om te verliezen.

Conclusie
Beleggingsfondsen en ETF’s zijn twee verschillende collectieve beleggingsinstrumenten die elk hun eigen voor- en nadelen hebben. Beleggingsfondsen worden vaak actief beheerd, terwijl ETF’s passief beheerd worden. Beleggers moeten rekening houden met de kostenstructuur, transparantie, liquiditeit, en tracking error bij het kiezen tussen beleggingsfondsen en ETF’s. Uiteindelijk hangt de keuze af van persoonlijke voorkeuren, risicotolerantie, en beleggingsdoelen. Het is belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen en alleen te investeren wat u zich kunt veroorloven om te verliezen.

Trefwoorden gezocht door gebruikers: kosten etf, kosten etf degiro, wat is een etf, kosten etf verrekend in product, etf of indexfonds, beleggen in fonds of etf, welke etf kopen, indexfondsen degiro

Bekijk de video over “verschil beleggingsfonds en etf”

Index Funds vs ETFs vs Mutual Funds – What’s the Difference & Which One You Should Choose?

Zie meer informatie: vietmasks.com

Afbeeldingen gerelateerd aan verschil beleggingsfonds en etf

Index Funds vs ETFs vs Mutual Funds - What's the Difference & Which One You Should Choose?
Index Funds vs ETFs vs Mutual Funds – What’s the Difference & Which One You Should Choose?

kosten etf

Kosten ETFs

ETFs, oftewel exchange-traded funds, zijn de afgelopen jaren in populariteit toegenomen bij beleggers. Veel van deze beleggers zijn echter niet bekend met de verschillende kosten die gepaard kunnen gaan met het beleggen in ETFs. In dit artikel zullen we bespreken wat kosten ETFs zijn en welke invloed deze kosten hebben op de rendementen van beleggers.

Wat zijn Kosten ETFs?

Kosten ETFs omvatten de verschillende kosten die in rekening worden gebracht door uitgevende instellingen (issuers) van ETFs, zoals administratiekosten, management- en prestatievergoedingen. Het is belangrijk om te weten dat deze kosten niet altijd transparant zijn en vaak niet op de voorgrond staan in de ETF-documentatie. We raden beleggers daarom aan om de prospectus van een ETF te lezen om een beter inzicht te krijgen in de specifieke kosten en vergoedingen.

Administratiekosten

Administratiekosten dekken de kosten die gepaard gaan met het besturen van een ETF. Deze kosten zijn nodig om ervoor te zorgen dat het fonds operationeel blijft en voldoet aan de regelgeving. Administratiekosten zijn over het algemeen relatief klein en zijn meestal niet meer dan 0,05% van het totale belegde vermogen.

Managementvergoeding

Een beheervergoeding is de jaarlijkse vergoeding die een uitgevende instelling in rekening brengt voor het beheren van een ETF. Dit percentage wordt meestal berekend op basis van het totale belegde vermogen van het fonds. De managementvergoeding is kosten op de lange termijn en kunnen het rendement van een ETF aanzienlijk aantasten. Daarom is het belangrijk om bij het kiezen van een ETF rekening te houden met de beheervergoeding in vergelijking met de prestaties van vergelijkbare ETFs.

Prestatievergoeding

Sommige ETF uitgevende instellingen brengen ook een prestatievergoeding in rekening. Dit is een vergoeding die alleen van toepassing is als het fonds aanzienlijk beter presteert dan de benchmark waarmee het wordt vergeleken. Deze vergoeding kan variëren en kan een aanzienlijke invloed hebben op de rendementen van beleggers.

Andere kosten

Er zijn nog andere kosten die verband houden met het beleggen in ETFs, waaronder handelskosten, belastingen, en agentvergoedingen. Handelskosten zijn van toepassing wanneer beleggers aandelen in een ETF kopen of verkopen. Deze kosten zijn over het algemeen laag en worden meestal uitgedrukt als een vast bedrag of als een percentage van het transactiebedrag.

Belastingen kunnen ook van invloed zijn op de rendementen van beleggers in ETFs. Dit hangt af van de specifieke belastingwetten in het land waar de belegger woont en waar het ETF is geregistreerd. Ten slotte worden agentvergoedingen in rekening gebracht als beleggers een ETF kopen of verkopen via een makelaar of financieel adviseur.

Impact van Kosten ETFs op rendementen

De kosten van een ETF kunnen van invloed zijn op de rendementen van beleggers, vooral op de lange termijn. Zoals hierboven vermeld, is de managementvergoeding een jaarlijkse terugkerende kostenpost die het rendement kan aantasten. Hoewel administratiekosten klein zijn, moeten beleggers zich bewust zijn van de impact die deze kosten hebben op de algehele prestaties van het fonds.

Daarnaast kan de prestatievergoeding een aanzienlijke impact hebben op de rendementen van beleggers. Hoewel dit niet van toepassing is op alle ETF’s, hebben sommige fondsen prestatievergoedingen die van toepassing zijn als het fonds aanzienlijk beter presteert dan de benchmark waarmee het wordt vergeleken. Deze vergoedingen kunnen de winst van beleggers verminderen en moeten daarom zorgvuldig worden geëvalueerd voordat u in dit soort fondsen belegt.

Beleggers moet zich ook bewust zijn van de andere kosten die gepaard gaan met het beleggen in ETFs. Handelskosten maken het bijvoorbeeld duurder om aandelen in een ETF te kopen en verkopen. Belastingen kunnen ook van invloed zijn op het rendement van het fonds, afhankelijk van de regels en voorschriften in het land waar de belegger woont. Agentvergoedingen kunnen ook het rendement aantasten, vooral als deze kosten hoger zijn dan de kosten die de belegger direct aan de uitgevende instelling betaalt.

FAQs:

Q: Hoe kan ik de kosten ETF van een ETF controleren?
A: Beleggers kunnen de kosten ETF van een ETF vinden door de prospectus van het fonds te lezen. In de prospectus vindt u gedetailleerde informatie over de kosten die gepaard gaan met het beleggen in het fonds.

Q: Zijn alle kosten ETF-industriestandaarden?
A: Niet alle kosten zijn industrienormen. Sommige kosten, zoals de prestatievergoeding, worden alleen in rekening gebracht door specifieke uitgevende instellingen.

Q: Zijn er manieren om de kosten ETF te verminderen?
A: Beleggers kunnen de kosten ETF van een ETF verminderen door ETFs met lage beheervergoedingen te kiezen en door handelskosten te minimaliseren door te beleggen in ETFs met een lage omzet.

Q: Zijn er kosten verbonden aan het herbeleggen van dividenden in een ETF?
A: Ja, sommige ETF-uitgevende instellingen brengen kosten in rekening voor het herbeleggen van dividenden. Beleggers kunnen deze kosten vermijden door in plaats daarvan periodieke dividenden te ontvangen en deze handmatig te herinvesteren.

Q: Is er een manier om de kosten van een ETF te vergelijken met vergelijkbare ETFs?
A: Ja, beleggers kunnen vergelijkbare ETFs vergelijken door te kijken naar de beheervergoedingen en prestatievergoedingen van elk fonds.

Conclusie

Kosten ETFs zijn een belangrijke factor om te overwegen bij het beleggen in ETFs. Beleggers moeten de verschillende kosten die gepaard gaan met beleggen zorgvuldig beoordelen voordat ze in een ETF beleggen. Het is belangrijk om de prospectus van een ETF te lezen om een goed begrip te krijgen van de kosten en vergoedingen die van toepassing zijn op het fonds. Beleggers kunnen de kosten van een ETF verminderen door te kiezen voor ETFs met lagere beheervergoedingen en door handelskosten te minimaliseren door te beleggen in ETFs met een lage omzet.

kosten etf degiro

Kosten ETF Degiro

ETFs of Exchange Traded Funds zijn populaire beleggingsinstrumenten geworden voor zowel beleggers als handelaren. De populariteit van ETFs komt vanwege het feit dat het in wezen mandjes van aandelen of obligaties zijn. Dit betekent dat ze een makkelijke en goedkope manier bieden voor investeerders om te diversifiëren. Bovendien, wanneer het gaat om handelstransacties, kunnen ETFs snel uitgevoerd worden preferabel boven traditionele beleggingsfondsen.

Er zijn verschillende online makelaars die de handel in ETFs mogelijk maken, en één daarvan is Degiro. Degiro biedt een kostenefficiënte manier om in ETFs te handelen. In dit artikel gaan we dieper in op de kosten die gepaard gaan met het handelen in ETFs via Degiro.

Kosten bij het aan- en verkopen van ETFs

In tegenstelling tot traditionele beleggingsfondsen worden ETFs gedurende de handelsdag aangeboden en verhandeld op beurzen. Dit betekent dat ze kunnen worden gekocht en verkocht als een individueel aandeel. Het aan- en verkopen van ETFs bij Degiro gaat gepaard met verschillende kosten.

Om te beginnen, Degiro rekent kosten per transactie. Dit houdt in dat je een bepaald bedrag betaalt bij elke aan- of verkoop van een ETF. De kosten hiervoor verschillen per ETF en hangen af van de beurs waarop je handelt. Bijvoorbeeld, de kosten voor het handelen in een ETF gelist op Euronext Amsterdam zijn € 2,00 + 0,03% van de beurswaarde (tot een maximum van € 30,00).

Voor ETFs genoteerd op buitenlandse beurzen zijn de transactiekosten hoger. Als voorbeeld, de kosten voor het handelen van een ETF genoteerd op de NYSE zijn $ 0,50 + $ 0,004 per aandeel (tot een maximum van $ 50,00).

Het is belangrijk op te merken dat de kosten in rekening worden gebracht voor elke transactie, ongeacht of het aan- of verkoop is. Dit betekent dat als je een ETF koopt en deze verkoopt binnen dezelfde dag, er twee keer transactiekosten in rekening worden gebracht.

Zijn er kosten voor het aanhouden van ETFs bij Degiro?

Ja, er zijn kosten voor het aanhouden van ETFs die in bepaalde gevallen bij Degiro berekend worden. Deze kosten worden sinds 1 januari 2021 berekend voor alle ETFs. De kosten zijn 0,06% op jaarbasis en worden berekend op dagelijkse basis. Dit betekent dat er elke dag een klein stukje van de jaarlijkse kosten worden betaald.

Het is belangrijk om op te merken dat deze kosten alleen van toepassing zijn op ETFs die op de volgende beurzen zijn genoteerd:

• Euronext Amsterdam
• Euronext Brussel
• Euronext Parijs
• Xetra Frankfurt
• SIX Swiss
• Borsa Italiana

ETFs die genoteerd zijn op andere beurzen hebben geen jaarlijkse kosten.

Zijn er andere kosten waar rekening mee gehouden dient te worden?

Naast de kosten voor het aan- en verkopen en aanhouden van ETFs, zijn er nog andere kosten waar rekening mee gehouden dient te worden. Deze kosten zijn bij Degiro:

• Beurs specifieke kosten (bijv. Euronext Amsterdam rekent een €2,50 maandelijkse vergoeding)
• Kosten voor realtime koersen (eventueel aanwezig)

Voor berekening van de totale kosten die aan het gebruik van Degiro verbonden zijn, dient men al deze kosten mee te nemen in de berekening.

Zijn er valutakosten bij het handelen in ETFs met Degiro?

Als je handelt in ETFs op buitenlandse beurzen, kan je te maken krijgen met valutakosten. Bij Degiro kunnen deze kosten op gelijksoortige manier berekend worden. Er zijn een aantal verschillende kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij transacties die worden verwerkt in andere valuta’s.

Allereerst, betaal je meestal een bepaald bedrag om valuta’s om te zetten. Dit wordt de wisselkoersconversie genoemd en de kosten hiervoor zijn afhankelijk van de valuta die wordt gebruikt. Over het algemeen zijn de kosten structureel laag en variëren tussen 0,1% en 0,5%.

Daarnaast betaal je mogelijk ook een margestorting. Dit houdt in dat er geld van je account wordt afgeschreven om te compenseren voor eventuele schommelingen in de wisselkoers en bijbehorende risico’s. De margestorting is afhankelijk van de valuta die gebruikt wordt, maar in de meeste gevallen varieert dit tussen 0,25% en 1% van de transactiewaarde.

Conclusie

Het in beleggen in ETFs via Degiro, is met name voor de kosten, nog altijd erg populair. De kosten die bij het handelen in ETFs bij Degiro in rekening gebracht worden, zijn afhankelijk van meerdere factoren.

Het is daarom belangrijk goed op de hoogte te zijn van alle mogelijke kosten om een werkelijk beeld te kunnen vormen van de totaal te maken kosten. Op deze manier kan de juiste keuze gemaakt worden tussen de verschillende ETFs en de beurzen waarop deze verhandeld worden.

FAQs

Zijn er kosten om een account te openen bij Degiro?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het openen van een account bij Degiro.

Zijn er kosten verbonden aan het niet handelen via Degiro?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het niet handelen via Degiro. Er zijn echter wel kosten verbonden aan het inactief houden van een account. Als er voor langere tijd geen transacties in het account plaatsvinden, kan Degiro een inactiviteitsvergoeding in rekening brengen van maximaal €10 per jaar.

Zijn de kosten voor het handelen in ETFs bij Degiro hoger dan bij andere makelaars?

Over het algemeen zijn de kosten voor het handelen in ETFs bij Degiro vrij laag in vergelijking met andere makelaars. Het is echter belangrijk om rekening te houden met alle kosten, waaronder de transactiekosten, jaarlijkse kosten en eventuele valutakosten. Dit zal uiteindelijk bepalen of Degiro voor jou een kosteneffectieve optie is.

Kan ik handelen in ETFs die niet vermeld staan op het platform van Degiro?

Nee, handelaren kunnen alleen handelen in ETFs die worden vermeld op het platform van Degiro.

Biedt Degiro toegang tot ETFs van alle aanbieders?

Nee, Degiro biedt geen toegang tot ETFs van alle aanbieders. Het platform biedt echter wel een breed scala aan ETFs van verschillende aanbieders aan.

Meer informatie over verschil beleggingsfonds en etf vind je hier.

Zie hier meer: https://vietmasks.com/category/blog/

Dus je bent klaar met het lezen van het onderwerpartikel verschil beleggingsfonds en etf. Als je dit artikel nuttig vond, deel het dan met anderen. Dank.

Artikel bron: Top 73 verschil beleggingsfonds en etf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *